Synonymer.no

lovbrudd

Meningsgruppe: 1

bedrag

brøde

delikt

feil

feiltrinn

forbrytelse

forglemmelse

forgåelse

forseelse

forsyndelse

forsømmelse

illgjerning

krenkelse

lovovertredelse

misferd

misgjerning

mørkets gjerning

mørkets gjerninger

rettskrenkelse

skyld

straffbar handling

synd

uaktsomhet

udåd

ugjerning

urett
© Wild Wild Web 2012