Synonymer.no

livsoppfatning

Meningsgruppe: 1

anskuelse

Meningsgruppe: 2

erfaring

erkjennelse

fornemmelse

forståelse

gnosis

innsikt

kunnskap

oppfatning

oppfattelse

persepsjon

verdensanskuelse

verdensbilde

viten
© Wild Wild Web 2012