Synonymer.no

liten

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anselig

av små dimensjoner

avkortet

avskåren

avskåret

avstumpe

avstumpet

baby

bagatellmessig

barn

bastant

begrenset

beregnende

beskjeden

beskjedent

betraktelig

betydelig

betydningsløs

bitteliten

bornert

bryte seg små

bundet

det samme

diger

diminutiv

drøy

dukkeaktig

dum

dvergaktig

dårlig

en detail

en dråpe i havet

endelig

enkel

enorm

ensidig

et musepiss

ett fett

etterhånden

fin

flankere

for liten

forkortet

forlegen

forminsket

forsiktig

forsimple

forsvarlig

forsvinne

forsvinnende

forsvinnende liten

føye

gammel

gigantisk

gjøre seg liten

god

grenser mot null

grov

grunn

hipp som happ

hårfin

høy

i det små

i smått

ikke

ikke for flust

ikke målbar

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ikke utvokst

ingen

innramme

innskrenket

intetsigende

irrelevant

kante

karrig

klein

knapp

knepen

knuslete

knøttliten

kolossal

kommer ut på ett

kort

kortere

kortvokst

kummerlig

lang

lav

lavere

likegyldig

lille

lilleputt

lilleputt-

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten av vekst

liten eller ingen

liten forskjell

lokal

lomme-

mager

marginal

mektig

meno

mikro

mikro-

mikroskopisk

mindre

mindreårig

miniatyr-

minimal

nau

nedverdige

nedverdigeseg

neglisjerbar

nett

nor

nødtørftig

omfattende

omgi

omsider

omslutte

parentetisk

pattebarn

perifer

periferisk

pinaktig

plump

pygmeisk

på siden av saken

randfenomen

rimelig

ringe

sekundær

skral

sløv

smal

små

små-

småfallen

småfolk

smårolling

smått om senn

småvoksen

småvokst

snau

snever

sparsom

sped

spedbarn

spinkel

spissfindig

stor

stutt

svak

svær

syk

så smått

tander

trang

tynn

uanselig

ubetydelig

umyndig

underdekning

underdimensjonert

undermåls

underordnet

unge

upåaktet

utenforliggende

utilstrekkelig

uvesentlig

uviktig

vanskelig

veldig

voksen

voldsom

ydmyk

ørende liten

ørliten

Meningsgruppe: 2

liten gruppe


Andre relevante treff:

sliten

liten mann

ørliten

liten gruppe

liten kvinne

for liten

som liten

liten av vekst

en liten en

oppslitende

bitteliten

liten forskjell

liten eller ingen

knøttliten

bitte liten

innpåsliten

gjøre liten

i siste liten

ørende liten

gjøre seg liten

forsvinnende liten

spille en storeller liten rolle
© Wild Wild Web 2012