Synonymer.no

lite påaktet

Meningsgruppe: 1

betydningsløs

det samme

ett fett

forsvinnende liten

grenser mot null

hipp som happ

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

kommer ut på ett

likegyldig

lite forskjellig fra

liten

marginal

parentetisk

perifer

periferisk

på siden av saken

randfenomen

sekundær

ubetydelig

underordnet

upåaktet

uvesentlig

uviktig
© Wild Wild Web 2012