Synonymer.no

lite

Meningsgruppe: 1

en anelse

en brøkdel

en del

en munnfull

en smule

en tanke

et grann

et utvalg

ikke halvparten

lettere

litt

noe

Meningsgruppe: 2

aspirere

forlate

gjøre seg forhåpninger

gå ut fra

håpe

imøtese

lite på

pålitelig

regne med

sette sin lit til

stole på

til å lite på

vente

vone

Meningsgruppe: 3

grotesk

lite trolig

svak hypotese

søkt

urimelig

usannsynlig


Andre relevante treff:

liten

slite

elite

sliten

sliter

lite

litevette

lite tess

liten mann

lite trolig

lite antall

nullitet

slitesterk

uslitelig

ørliten

kvalitet

egalitet

realitet

liten kvinne

lite givende

slite vondt

lite seg med

liten gruppe

for lite

mobilitet

modalitet

motilitet

kvalitets-

lojalitet

lite å hente

for liten

nobilitet

lokalitet

fatalitet

totalitet

banalitet

virilitet

vitalitet

lite påaktet

som liten

litelig

senilitet

fasilitet

liten av vekst

en liten en

nobilitere

ikke lite

stabilitet

mortalitet

mentalitet

upålitelig

kausalitet

oppslitende

jovialitet

pluralitet

subtilitet

fertilitet

frivolitet

genialitet

formaliter

formalitet

servilitet

brutalitet

liten forskjell

aktualitet

bitteliten

åndselite

litelighet

trivialitet

bitte liten

seksualitet

spesialitet

knøttliten

notabilitet

liten eller ingen

formaliteter

legibilitet

liberalitet

uoppslitelig

i realiteten

sensualitet

gjøre lite

habilitere seg

rehabilitere

eventualitet

asfaltsliter

innpåsliten

gjøre liten

sensibilitet

reliabilitet

nasjonalitet

habilitere seg i

lite forskjellig fra

rehabilitering

kollegialitet

i siste liten

tribunesliter

parallellitet

fleksibilitet

ørende liten

spiritualitet

rehabilitere seg

til å lite

ikke så lite

individualitet

litelighet ryggrad

sentimentalitet

prediktabilitet

proporsjonalitet

gjøre seg liten

interoperabilitet

forsvinnende liten

spille en storeller liten rolle
© Wild Wild Web 2012