Synonymer.no

lit

Meningsgruppe: 1

alder

aspekt

avsnitt

drøm

epoke

fase

fidus

forhåpning

formodning

fortrøstning

forventning

god

god tro

historie

håp

håpe

kullsviertro

milepæl

moment

mulighet

måned

periode

sein

sette sin lit til

sjanse

stadium

stole på

stund

tid

tideverv

tidsalder

tidsperiode

tidsrom

tidsskifte

tillit

tiltro

trumål

uke

utsikt

von

år

æra

øyeblikk

Meningsgruppe: 2

ekspektanse


Andre relevante treff:

litt

lite

slit

litra

liten

elite

slite

litani

slitt

plitt

glitre

sliter

littera

glitte

litoral

liturgi

sliten

slitne

litterat

litteral

flitter

milits

flittig

politi

slitsom

splitt

oolitt

lite på

litterær

politur

litografi

litevette

slitasje

tillit

lite tess

splitte

utslitt

glitrende

liten mann

litterært

loslitt

splittet

stylitt

litteratur

hoplitt

militær

om litt

fallitt

politikk

solitær

militant

splitter

beflitte

lite trolig

slitesterk

ørliten

uslitelig

lite antall

egalitet

fallitts

politihus

politibil

kvalitet

nullitet

realitet

politiker

politikus

politimann

litt for mye

nedslitt

monolitt

lite givende

liten gruppe

liten kvinne

slite vondt

lite seg med

splittelse

luvslitt

for litt

for lite

illitterat

amplitude

forslitt

bakelitt

hoplitter

senilitet

fatalitet

som liten

fasilitet

litelig

fallittadj

ei lita ei

politispion

motilitet

mobilitet

modalitet

nobilitet

militarisme

lokalitet

for liten

lojalitet

litt av hvert

lite påaktet

lit de parade

lite å hente

totalitet

banalitet

virilitet

vitalitet

illitterær

kvalitets-

israelitt

tillitsverv

politistyrke

militærmakt

nedsliting

nobilitere

totalitær

tillitsmann

døvblitt

ikke lite

en liten en

satellitt

tillitsfull

liten av vekst

upålitelig

brutalitet

bitteliten

mortalitet

allitterasjon

beflitte seg

monolittisk

pluralitet

servilitet

tillitsvalgt

subtilitet

stabilitet

formaliter

formalitet

fertilitet

oppslitende

politiapparat

kausalitet

militærdrakt

frivolitet

militærleder

megalittisk

mentalitet

aktualitet

litterært verk

liten forskjell

mistillit

litt etter litt

jovialitet

militærvesen

genialitet

litelighet

splitter gærn

militærnekter

åndselite

legibilitet

spesialitet

knøttliten

selvtillit

bitte liten

i realiteten

liten eller ingen

trivialitet

seksualitet

sensualitet

uoppslitelig

liberalitet

oppsplitting

formaliteter

notabilitet

tillitvekkende

israelittisk

paleolittisk

kosmopolitt

habilitere seg

personality

gå fallitt

gjøre lite

valgpolitikk

politisk område

for litt siden

demilitarisert

rehabilitere

militærtjeneste

asfaltsliter

beflitte seg på

totalitær stat

nasjonalitet

eventualitet

innpåsliten

splitter pine gal

gjøre liten

reliabilitet

sensibilitet

ha tillit til

rehabilitasjon

boligpolitikk

ikke-militær

antimilitarist

rehabilitering

habilitere seg i

romanlitteratur

lite forskjellig fra

fredspolitikk

spiritualitet

kollegialitet

tribunesliter

fleksibilitet

ørende liten

parallellitet

i siste liten

ikke så lite

finanspolitikk

miljøpolitikk

rehabilitere seg

kulturpolitikk

til å lite på

tiloversblitt

antimilitaristisk

individualitet

skjønnlitterær

politisk kannestøper

handelspolitikk

familiepolitikk

skjønnlitteratur

litelighet ryggrad

sentimentalitet

prediktabilitet

korridorpolitikk

utenrikspolitikk

gjøre seg liten

sette sin lit til

proporsjonalitet

innenrikspolitikk

interoperabilitet

forsoningspolitikk

samarbeidspolitikk

ikke-voldspolitikk

forsvinnende liten

samferdselspolitikk

nedrustningspolitikk

globaliseringspolitikk

spille en storeller liten rolle
© Wild Wild Web 2012