Synonymer.no

likvidere

Meningsgruppe: 1

abandonere

abdisere

abrogere

annihilere

annullere

auksjonere

avbryte

avgjøre

avhende

avlyse

avrunde

avsette

avskaffe

avskjed

avskjedige

avslutte

avsluttende

avstå

avstå fra

avvende

avvikle

balansere

bekoste

besegle

bestride

betale

bli ferdig med

bli solgt

blø

bre

bringe i havn

bringe til ende

bringe til opphør

bryte

bryte ned

børse

cash

danke

danne baktropp

dekke

dekomponere

desarmere

drepe

døde

ekspedere

eliminere

ende

endelig

entledige

erklære død og maktesløs

erlegge

erstatte

falby

felle

finansiere

fjerne

forbi

forpurre

forsage

forstumme

fortvilet

fortæres

forvitre

frafalle

fullbyrde

fullende

få fra hånden

få unna

gi

gi løpepass

gi nådestøtet

gi seg

gi ut

gjengjelde

gjennomføre

gjøre i penger

gjøre det av med

gjøre en ende på

gjøre et hode kortere

gjøre ferdig

gjøre om

gjøre opp

gjøre slutt på

gjøre ugjort

godtgjøre

grunker

gryn

gå i oppløsning

gå inn

gå over på andre hender

henrette

heve

hjøre ugjort

holde

holde skadesløs

honorere

høre opp

inndra

innfri

innløse

innstille

jevne med jorden

kassere

kaste

katte

klare

klarere

knuse

koble ut

komme sist

kontanter

krone

kutte ut

kverke

kvitte

la gå under hammeren

legge i graven

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

legge ut

likvider

lykte

lønne

mammon

middel

midler

moneter

mortifisere

mynt

myrde

nedbrutt

nedlegge

nulle

nulle ut

nøytralisere

ombringe

omgjøre

omstøte

oppgi

oppheve

opphøre

opphørt

oppløse

oppløses

oppsi

ordne

overdra

pausere

penger

preskribere

punge ut

påskjønne

rasere

realisere

resurser

rikdom

runde av

råd

råtne

saldere

selge

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut av spillet

sette ut funksjon

si opp

siste

skeie

skifte eier

skillinger

slanter

slette

slutte

slå ihjel

slå skallen inn på

smelte

smuldre

spandere

sparke

spytte i bøssa

stanse

stenge

stryke

styrte

styvere

suspendere

svare

sønderknust

ta av dage

ta kverken på

tilbakekalle

tilendebringe

tilintetgjort

tilintetgjøre

tyne

underkjenne

uskadeliggjøre

utbetale

utelukke

utgå

utløpe

utradere

utrede

utrydde

utslette

valuta

velte

vike

vri halsen om på

yte

ødelegge

Meningsgruppe: 2

avlive
© Wild Wild Web 2012