Synonymer.no

lik

Meningsgruppe: 1

analog

analog med

av samme art

av samme betydning

av samme slag

av samme ulla

beslektet

boline

den samme

det samme

ekvivalent

ens

ensartet

ensbetydende

ensformig

enslydende

ett fett

formlik

hamle

hanger

harmoniske

homolog

i den

i den dur

i likevekt

i likhet med

i stil

i stil med

identisk

ile

jambyrdig

jamførbar

jamgod

jamstilt

jevnbyrdig

jevngod

jevnstilt

kabel

kal

konform

kongruent

korrelerende

korresponderende

late til

ligne

lignende

lik som

likeartet

likedan

likelydende

likesom

likestilt

likeverdig

make til

motsvarende

mumie

nærstående

overensstemmende

parallell

parallelle

pert

proporsjonal

på høyde med

på lignende vis

på like fot

på linje med

på samme måte

på samme måte som

på samme nivå

reip

rier

samme

samme kaliber

samme ulla

sammenfallende

samsvarende

sidestilt

sidestilt med

sime

slik

slik som

snarlik

snor

som

som ligner

som to dråper vann

symmetrisk

synes

synonym

tau

tilsvarende

tilsvarende det at

trosse

uforandret

varp

være jevnbyrdig med

være lik

være likt til

wire

à la

Meningsgruppe: 2

der

Meningsgruppe: 3

annerledes

forskjellig

ulik


Andre relevante treff:

like

likt

slik

flik

likne

ulik

like-

flikk

plikt

likvid

klikk

liksom

lik

likere

likhet

blikk

ulike

slikk

slikt

likskap

likedan

klikke

likferd

blikk-

likeens

likesom

likende

likelig

likeså

likevel

liketil

like ut

blikke

slikke

flikke

lik som

likblek

plikte

i like

likefram

pliktig

eliksir

likefrem

relikt

likbåre

likesæl

ulikhet

likevekt

likeglad

delikt

liknelse

like ved

like bak

likvider

like fra

like hel

like seg

liktlokk

likt med

liknende

likemann

lik null

oblikk

likendes

slikket

likeartet

like vekt

sullik

like glad

likeledes

hallik

forlik

slikkeri

liknament

flikking

nellik

relikt-

plikttro

slik som

like barn

likvidere

likfarget

likestilt

liketydig

delikat

fyllik

like deler

like bedre

replikk

replika

likestille

like etter

publikk

like fullt

likeverdig

likså vel

tillike

likedannet

likesinnet

likåpning

likevektig

mislike

like hendt

mislikt

likegyldig

blikkende

forlike

forlikt

jamlike

slikkerier

blikkpunkt

flikkflakk

snarlik

likelydende

likesælhet

likegladhet

gjeliker

forlikes

likvidasjon

likbrenning

formlik

duplikat

udelikat

publikum

halvlik

likesinnede

ulikeartet

allikevel

like innpå

ulikevektig

innblikk

havblikk

follikkel

kokeliko

henblikk

likvie

desslike

ved like

ladylike

kykeliky

konflikt

endelikt

blikkfanger

pliktarbeid

blikkstille

likestilling

likeløpende

supplikk

jevnlike

uforlikt

katolikk

applikere

i likevekt

klikkevesen

basilika

delikatesse

plikttroskap

forlikelig

likt og ulikt

tillikemed

likegyldighet

dolikokefal

klikkespråk

tilplikte

forplikte

øyeblikk

encyklika

vedlikehold

uten like

supplikere

supplikant

liksom

publikummer

applikasjon

publikasjon

overblikk

likbegjengelse

godt likt

i like måte

forliksmann

formlikhet

i likhet med

forpliktet

likvide midler

forlike seg

la blikket

pliktskyldigst

dereliksjon

supplikkere

vedlikeholde

være lik

argusblikk

like mye av hver

like fot

ha likhet med

like om hjørnet

komplikasjon

verneplikt

forpliktelse

øyeblikks-

falkeblikk

kalabalikk

uforpliktet

slå klikk

ikke lik seg

alkoholiker

pliktoppfyllende

slikke sine sår

øyeblikksvis

kjeleflikker

replikkveksling

uforpliktende

stille likt

reduplikasjon

la blikket gli

spyttslikker

pliktforsømmelse

øyeblikkelig

publikumstreffer

spyttslikking

publikumskontakt

sprekkslikker

vedlikeholdsplikt

være likt til

tilbakeblikk

publikumsfavoritt

rette blikket

multiplikasjon

delikatere seg med

i pl. like barn

forplikte seg til

forplikte seg på

pakkenelliker

rette blikket mot

for øyeblikket

med henblikk på

på øyeblikket

holde ved like

slående likhet

en slikk og ingenting

ha overblikk over

hvert øyeblikk

flytende likkiste

slikke seg om munnen etter

like til hjertet på

la fem være like

i dette øyeblikk

stille på like fot

interessekonflikt

følge med blikket

i rette øyeblikk

i siste øyeblikk

erstatningspliktig

beskyttelseslikhet

avtjene verneplikt

for en slikk og ingenting

som søker sin like

i samme øyeblikk som

en pinn til ens likkiste

i et ubevoktet øyeblikk

mistroens skjerpede blikk
© Wild Wild Web 2012