Synonymer.no

lidelse

Meningsgruppe: 1

affeksjon

alderdom

anfektelse

anger

angst

anstrengelse

bedrøvelse

beklagelse

bekymring

besvær

byrde

debacle

defekt

elendighet

fordervelse

fortvilelse

gjenvordigheter

gremmelse

gråt

gråt og tenners gnidsel

gråt og tenners gnissel

harm

helvete

hjemsøkelse

huskors

håpløshet

interesse

irritament

irritasjon

kalamitet

katastrofe

kjepphest

kjærlighet

kors

kryss

kummer

kval

kvide

landeplage

leielse

lidenskap

malum

malurt

malør

mani

mare

marter

martyrium

melankoli

merke

misdannelse

misere

motbør

motgang

myalgi

nedslåtthet

nedstemthet

nød

onde

pasjon

pest

pine

pinsel

plage

prøvelse

påkjenning

rettersted

ri

ruin

sjuke

skjærsild

skrøpelighet

skuffelse

slag

smerte

smykke

sorg

sott

støt

sut

svakhet

svermeri

svøpe

sykdom

sørgmodighet

tantaluskval

tantaluskvaler

torn i kjødet

tortur

torturinstrument

tragedie

tristesse

tristhet

tyngsel

tårer

ubehag

uferd

uhell

uleilighet

ulempe

ulykke

undergang

ve

vemod

våde

ynk

Meningsgruppe: 2

armod


Andre relevante treff:

lidelsesfull
© Wild Wild Web 2012