Synonymer.no

leve seg inn i

Meningsgruppe: 1

eksistere

leve

vise livstegn

Meningsgruppe: 2

absorbere

annamme

annektere

anta

assimilere

berge seg

bestå

dedisere

ha sitt utkomme

innforlive

innfri

knesette

kunne leve med noe

legge seg til

leve opp til

leve videre

livberge seg

livnære seg

lære

oppta

sette seg inn i

sutenere

ta

tilegne

tilegne seg

tilfredsstille

tilpasse

tåle

vegetere

vie

Meningsgruppe: 3

finne seg til rette

innordne seg

jenke seg
© Wild Wild Web 2012