Synonymer.no

leve opp til

Meningsgruppe: 1

eksistere

leve

vise livstegn

Meningsgruppe: 2

akseptabel

antakelig

behage

berge seg

berolige

bestå

betryggende

forsvarlig

fylle

fyllestgjøre

fyllestgjørende

gjøre til lags

glede

god

ha sitt utkomme

honorere

innfri

kunne leve med noe

leve seg inn i

leve videre

livberge seg

livnære seg

lykksaliggjøre

mette

oppfylle

overbevise

stagge

stille

sutenere

tilegne

tilfredsstille

tilfredsstillende

tilpasse

tåle

upåklagelig

uttømmende

vegetere
© Wild Wild Web 2012