Synonymer.no

lettsindighet

Meningsgruppe: 1

sløseri

ødsleri

Meningsgruppe: 2

betise

blamasje

blunder

bommert

dumhet

dårskap

eksess

ekstravaganse

enfold

fadese

feil

feilgrep

fjolleri

misgrep

mistak

sancta simplicitas

sottise

stupiditet

tabbe

tankeløshet

toskeri

toskeskap

tåpelighet

utskeielse

vanvidd

Meningsgruppe: 3

debauche
© Wild Wild Web 2012