Synonymer.no

lettlest

Meningsgruppe: 1

klar

Meningsgruppe: 2

anskuelig

avklaret

begripelig

bestemt

distinkt

eksplisitt

enkel

entydig

forklart

forståelig

granngivelig

i klartekst

innlysende

instruktiv

kjølig

konsis

leselig

lettfattelig

manifest

markant

markert

med rene ord

nøktern

opplagt

presis

påtagelig

påviselig

skjellig

stringent

synlig

til å ta og føle på

tydelig

utpreget

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

utvilsom

åpenbar
© Wild Wild Web 2012