Synonymer.no

lese teksten

Meningsgruppe: 1

banke

gjennomhegle

pryle

Meningsgruppe: 2

irettesette

skjelle ut
© Wild Wild Web 2012