Synonymer.no

lese

Meningsgruppe: 1

bedømme

betrakte

etterforske

finne ut

forske

gjennomgå

granske

gå etter i sømmene

inspisere

kontrollere

legge under lupen

lære

oppdage

prøve

ransake

rette søkelyset mot

sensurere

sikte

studere

søke

teste

undersøke

utforske

visitere

Meningsgruppe: 2

besiktige

Meningsgruppe: 3

dosere

forelese

undervise

Meningsgruppe: 4

avkode

avsi

bokstavere

dechiffrere

deklamere

dekode

eksegere

finne ut av

foredra

forklare

forkynne

fortolke

fremføre

fremsi

henge

kommentere

løse

resitere

råde

skrive

stave

stave med

tolke

tyde

utlegge

Meningsgruppe: 5

henge over bøkene


Andre relevante treff:

leser

leselig

lesende

lesebok

bleser

lesetegn

lesehest

lese opp

avlese

uglese

lesekrets

lesestoff

lesestykke

leseverdig

leselighet

lesevansker

oppleser

lese teksten

forelese

epiklese

finaleseilas

heseblesende

lese og skrive vanske

lese vedkommende teksten

lese eller skrive eller tale uten forberedelse
© Wild Wild Web 2012