Synonymer.no

lengst

Meningsgruppe: 1

høyest

mest

sterkest

størst

videst

Meningsgruppe: 2

brorparten

det grøvste

hovedtyngden

storparten

størstedelen

Meningsgruppe: 3

for det meste

fortrinnsvis

hovedsakelig

i det store og hele

jevnt over

oftest

overveiende

som regel

vanligvis

vesentlig

Meningsgruppe: 4

bortimot

nesten

omtrent


Andre relevante treff:

trekke det lengste strå

trekke det lengste strået

sette det lengste benet først
© Wild Wild Web 2012