Synonymer.no

lende

Meningsgruppe: 1

areal

Meningsgruppe: 2

bakke

ekre

eng

felt

grunn

grønnsvær

ha følehornene ute

jorde

land

mark

område

se hvor landet ligger

sondere terrenget

stikke ut en føler

terreng

topografi

vang

voll

åker


Andre relevante treff:

ulende

elende

blende

blendet

blender

talende

malende

dalende

blendende

kalender

gelender

jublende

koglende

kvelende

tvilende

rullende

smilende

svalende

ramlende

pralende

lende

hellende

fellende

vaklende

fallende

famlende

fullende

vekslende

dinglende

funklende

manglende

varslende

svimlende

skoglende

grublende

vetalende

handlende

umælende

tiltalende

surmulende

sprudlende

veltalende

tilendebringe

lydmalende

utviklende

strålende

fengslende

utfyllende

husvalende

fortvilende

unnfallende

tysktalende

fortellende

avvekslende

finfølende

påfallende

medfølende

utiltalende

manglende evne

fintfølende

fortryllende

tellende resultat

etternølende

blodstillende

iørefallende

illevarslende

sabelraslende

sprudlende av liv

bifallende tilrop

sammenfallende

på fallende fot

iøynefallende

uhellvarslende

øyeforblendelse

smertestillende

gledestrålende

finne tiltalende

være tvilende til

gledesstrålende

pliktoppfyllende

øverstbefalende

tilfredsstillende

kreftfremkallende

flygende hollender

utilfredsstillende

sykdomsfremkallende
© Wild Wild Web 2012