Synonymer.no

lekke opplysninger

Meningsgruppe: 1

anfortro

befale

betro

deponere

Meningsgruppe: 2

ansvarlig

ansvarsfull

avdekke

betro seg til

betrodd

buse

buse ut med

fortelle

gjøre kjent med

ikke holde tett med

innvie i

la komme ut

la forstå

lette sitt hjerte for

meddele

nøkkel-

overordnet

røpe

skrifte for

snakke ut med

snakke høyt om

tilstå

utbasunere

vite

åpenbare

åpne seg for
© Wild Wild Web 2012