Synonymer.no

legge seg i selen

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bry

Meningsgruppe: 2

agitere

anstrenge seg

arbeide

bale

beflitte seg

bemøye seg

bestrebe seg på

brenne

dras

gjøre seg flid

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

gløde

gå inn for

henge i

ivre

kjempe

knoge

konsentrere seg

krongle

laborere

legge an på

leite på

mase

møye seg

møyes

pledere

plundre

propagandere

propagere

pæle

røyne på

slave

slite

starve

streve

streve etter

streve for

stri

stå på

ta i

trette

umake seg

utmatte

virke

Meningsgruppe: 3

reimtøy
© Wild Wild Web 2012