Synonymer.no

legge på seg

Meningsgruppe: 1

anta

ikle seg

opptre

påta seg

Meningsgruppe: 2

erkjenne

overta

Meningsgruppe: 3

besørge

forplikte seg til

makte

påta
© Wild Wild Web 2012