Synonymer.no

legge for dagen

Meningsgruppe: 1

anføre

anmelde

anskueliggjøre

anvise

avsi

bemerke

benevne

betegne

betyde

bevise

deklarere

demonstrere

erklære

finne ord for

finne uttrykk for

forevise

forklare

forkynne

formulere

forsikre

framstille

fremsi

gi til kjenne

gi uttrykk for

gjøre kjent

gjøre vitterlig

godtgjøre

hevde

iaktta

illustrere

indikere

konstatere

kunngjøre

manifestere

markere

meddele

nevne

offentliggjøre

omtale

ordlegge

påstå

påvise

si

signalisere

skildre

syne

tilkjennegi

tolke

tyde på

uttale

uttrykke

verbalisere

vise

vitne

vitne om

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

beskrive

Meningsgruppe: 3

akte på

respektere




© Wild Wild Web 2012