Synonymer.no

legge av

Meningsgruppe: 1

avstå

droppe

dumpe

slippe

Meningsgruppe: 2

avstå fra

gi på båten

glemme

innstille

kutte ut

kvitte seg med

la falle

la fare

oppgi

skalle av

slå hånden av

venne seg av med

Meningsgruppe: 3

avmålt

avsette

avvisende

belegge

bestemme

bestille

forbehold

forbeholden

forsiktig

holde av

innesluttet

kjølig

legge

legge beslag på

oppbevare

oppta

opptatt

reservere

reservere seg

reservert

sette av

spare

stiv

ta av

taus

tilknappet

øremerke
© Wild Wild Web 2012