Synonymer.no

legge an på

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bry

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg

arbeide

bale

beflitte seg

bemøye seg

gjøre seg flid

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

henge i

konsentrere seg

legge seg i selen

leite på

møye seg

møyes

røyne på

slite

streve

stå på

ta i

trette

umake seg

utmatte

Meningsgruppe: 3

aspirere til

attrå

etterstrebe

ettertrakte

Meningsgruppe: 4

beflitte seg på

forsøke

Meningsgruppe: 5

aspirere

bestrebe

bestrebe seg på

gape over

stile mot

strebe etter

stå etter

søke

tilsikte

tilstrebe

trakte etter

ville
© Wild Wild Web 2012