Synonymer.no

legge

Meningsgruppe: 1

bysse

dysse i søvn

etterlate

putte i seng

synge godnatt for

vugge i søvn

Meningsgruppe: 2

bli igjen

dra

forlate

fra

igjen

la

late

levne

reise

Meningsgruppe: 3

anbringe

ansette

applikere

apropos

benke

bringe til sete

føye

gjøre av

innpasse

installere

investere

lempe

montere

nedlegge

plante

plassere

posisjonere

postere

sesse

sette

stasjonere

stille

vel anbrakt

Meningsgruppe: 4

ad acta


Andre relevante treff:

ilegge

legge i

slegge

legge ad

legge an

legge av

legge ut

legge om

avlegge

legge inn

legge egg

belegge

islegge

legge ned

anlegge

utlegge

legge til

legge seg

legge opp

bilegge

legge

erlegge

avlegger

legge imot

legge frem

legge bort

legge fram

legge vinn

legge over

legge øde

forlegge

henlegge

legge

fralegge

tillegge

legge i seg

innlegge

ordlegge

huglegge

nedlegge

utleggelse

forlegger

legge på is

legge i grus

legge i aske

egglegger

legge sammen

legge an på

planlegge

overlegge

rådlegge

kartlegge

framlegge

fastlegge

hauglegge

legge seg opp

legge seg til

legge til ved

fremlegge

legge på seg

klarlegge

forelegge

vektlegge

legge bak seg

gravlegge

ødelegge

legge for hat

grunlegger

legge vekt på

legge vinn på

legge råd opp

planlegger

legge til land

legge i graven

legge seg over

legge til last

ødelegges

legge fra land

legge i bløyt

legge til side

legge på hylla

blottlegge

legge bånd på

legge under seg

legge til rette

legge til grunn

legge under ild

legge skjul på

legge brett på

tørrlegge

skattlegge

innlegge seg

legge for dagen

legge hånd på

skårlegge

skrinlegge

legge etter seg

underlegge

ordlegge seg

fargelegge

legge merke til

tåkelegge

bøtelegge

grunnlegge

mørklegge

nedlegge veto

grunnlegger

ødeleggelse

ødeleggende

legge seg ut med

legge inn årene

legge på hjerte

legge beslag på

legge planer for

legge seg imellom

legge seg i selen

legge under lupen

beslaglegge

legge en bandasje

legge seg til med

skyggelegge

grunnleggende

planleggersjef

legge bandasje på

legge glemsel over

legge ned arbeidet

grunnleggelse

legge under torven

legge under plogen

legge sin elsk på

legge en demper på

tilbakelegge

underlegge seg

nedlegge protest

legge bånd på seg

legge hodet i bløt

legge seg på sinne

legge seg på sinnet

beslagleggelse

legge seg på hjerte

nedlegge veto mot

nedlegge septeret

legge hjernen i bløt

legge inn et godt ord

legge seg på hjertet

tilrettelegge

legge sammen to og to

legge siste hånd på

legge råd opp mot en

ødeleggelseslyst

nedlegge forbud mot

nedlegge innsigelse

tilrettelegger

legge ned sluttsteinen

legge for sine føtter

nedlegge påstand om

fralegge seg ansvaret

ikke legge fingrene

legge kortene på bordet

håndspålegger

som ikke legger

legge inn et godt ord for

legge vandringsstaven ned

embetsnedleggelse

håndspåleggelse

kransenedleggelse

legge en alen til sin vekst

arbeidsnedleggelse

ikke legge fingrene imellom

ikke legge to pinner i kors

overvelde ødelegge

avgi el. avlegge vitnesbyrd

å ikke legge to pinner i kors

som ikke legger to pinner i kors
© Wild Wild Web 2012