Synonymer.no

legg

Meningsgruppe: 1

albue

ankel

arm

bein

bryst

finger

fot

fotblad

hode

hofte

hånd

håndledd

hæl

kjeve

kjønnsorgan

kne

kroppsdeler

ledd

lem

lår

mage

munn

nese

rumpe

rygg

side

sjenkel

skritt

skulder

torso

Meningsgruppe: 2

brett

bukkel

bukt

bølge

eseløre

fald

fals

fold

fordypning

pipe

plissering

plissé

pose

rynke

skrukk

valk

Meningsgruppe: 3

bol


Andre relevante treff:

legge

ilegg

legge i

ilegge

slegge

belegg

legge ad

legge an

legge av

leggings

legge om

anlegg

legge ut

utlegg

legge ned

legge egg

legge opp

utlegge

legge på

islegge

erlegge

avlegge

legge til

belegge

avleggs

legge inn

bilegge

legge seg

anlegge

legge vinn

innlegg

vedlegg

legge øde

legge imot

legge over

legg

tillegg

opplegg

legge frem

legge bort

avlegger

legge fram

legge

henlegge

ordlegge

tillegge

omlegging

legge i seg

innlegge

huglegge

forlegge

fralegge

nedlegge

utleggelse

legge sammen

tilleggs-

fremlegg

forelegg

forlegger

legge an på

egglegger

legge i aske

legge i grus

overlegg

legge på is

legge til ved

forelegge

planlegge

anleggspreg

overlegge

legge for hat

fastlegge

legge bak seg

gravlegge

rådlegge

hauglegge

ødelegge

legge på seg

legge seg opp

fremlegge

framlegge

kartlegge

klarlegge

vektlegge

legge seg til

legge seg over

legge til side

legge i bløyt

tilleggsord

legge vekt på

ødelegges

legge vinn på

i tillegg

legge til land

lysanlegg

legge til last

skianlegg

legge råd opp

planlegger

grunlegger

anleggsslusk

legge i graven

legge fra land

legge skjul på

legge merke til

mørklegge

legge på hylla

ordlegge seg

innlegge seg

gravlegging

grunnlegge

legge under seg

legge under ild

skattlegge

fargelegge

skårlegge

blottlegge

bøtelegge

skrinlegge

legge hånd på

underlegge

legge brett på

legge bånd på

legge til grunn

legge for dagen

legge til rette

tørrlegge

tåkelegge

klarlegging

legge etter seg

motinnlegg

legge seg ut med

legge beslag på

legge inn årene

arveanlegg

parkanlegg

ødeleggelse

grunnlegger

legge planer for

ødeleggende

nedlegge veto

legge på hjerte

legge seg i selen

skyggelegge

legge under lupen

legge seg imellom

legge en bandasje

beslaglegge

legge seg til med

anleggsarbeider

grunnleggelse

alpinanlegg

legge under torven

legge bandasje på

legge ned arbeidet

legge sin elsk på

legge under plogen

legge glemsel over

planleggersjef

grunnleggende

i tillegg til

nedlegge protest

mørkelegging

legge hodet i bløt

legge en demper på

tilbakelegge

underlegge seg

legge seg på sinne

legge bånd på seg

gi pålegg om

nedlegge veto mot

nedlegge septeret

alderstilegg

med overlegg

legge seg på sinnet

beslagleggelse

legge seg på hjerte

legge hjernen i bløt

forelegg formular

ødeleggelseslyst

legge inn et godt ord

legge sammen to og to

legge råd opp mot en

legge seg på hjertet

legge siste hånd på

tilrettelegge

frynsetillegg

nedlegge innsigelse

nedlegge forbud mot

fabrikkanlegg

alderstillegg

legge for sine føtter

legge ned sluttsteinen

tilrettelegger

kunstisanlegg

ha anlegg for noe

nedlegge påstand om

tilrettelegging

legge kortene på bordet

fralegge seg ansvaret

forsvarsanlegg

ikke legge fingrene

håndspålegger

som ikke legger

legge inn et godt ord for

legge vandringsstaven ned

håndspåleggelse

embetsnedleggelse

kransenedleggelse

legge en alen til sin vekst

bruke storslegga

arbeidsnedleggelse

gjøre fremlegg om

gjøre framlegg om

produksjonsanlegg

ikke legge fingrene imellom

ikke legge to pinner i kors

overvelde ødelegge

gjøre med overlegg

avgi el. avlegge vitnesbyrd

å ikke legge to pinner i kors

uutviklet anlegg til et organ

som ikke legger to pinner i kors

malus - tillegg i forsikringspremie
© Wild Wild Web 2012