Synonymer.no

legemlig

Meningsgruppe: 1

faktisk

fast

fysiologisk

fysisk

håndgripelig

jordbunden

jordisk

kjødelig

konkret

korporlig

kroppslig

materiell

menneskelig

påtakelig

reell

sansbar

sanselig

seksuell

sensuell

somatisk

stofflig

substansiell

timelig

verdslig

virkelig

Meningsgruppe: 2

anskuelig


Andre relevante treff:

ulegemlig

legemliggjort

legemliggjøre

legemliggjørelse
© Wild Wild Web 2012