Synonymer.no

leg

Meningsgruppe: 1

lek

ulærd


Andre relevante treff:

lege

legg

legje

legal

legio

legat

legge

blege

legere

legeme

legion

ilegg

elegi

ilegge

legende

legge i

legning

flegma

legitim

slegge

legedom

legatar

utleg

anlegg

legering

legemlig

telega

legge ad

legge av

leggings

utlegg

belegg

legge an

legge om

legge ut

utlegd

elegisk

elegant

slegfred

legge opp

legge seg

legge på

legge ned

legemsdel

ablegat

ulegelig

avlegge

legervall

legge egg

anlegge

allegro

legionær

utlegge

avleggs

belegge

legge inn

eleganse

illegal

islegge

tilegne

bilegge

legge til

erlegge

legge vinn

halegatt

legge øde

innlegg

legge bort

legalisere

legalisert

legge fram

legge frem

legge imot

kollega

legge over

legg

tillegg

legemsfeil

avlegger

relegere

dyrlege

tilegner

delegere

delegert

telegram

uelegant

ulegemlig

ablegere

allegori

velegnet

legitimere

opplegg

legemiddel

pilegrim

vedlegg

ablegøye

tillegge

legge i seg

legendarisk

utlegning

åleglatt

illegitim

omlegging

ordlegge

huglegge

nedlegge

legitimitet

henlegge

fralegge

legge

talegaver

legibilitet

flegmatisk

forlegen

forlegge

innlegge

lillegutt

tilegnelse

tannlege

skolegutt

tilleggs-

tollegang

veslegutt

utleggelse

skolegang

sjeleglad

legge på is

legge i aske

legge sammen

legitimasjon

relegasjon

overlegg

legge an på

legge i grus

forelegg

forlegger

egglegger

kollegial

delegasjon

delegering

allegretto

kollegium

ablegøyer

fremlegg

legemsstyrke

telegrafere

framlegge

fremlegge

overlegen

kartlegge

tilegne seg

fastlegge

legge på seg

overlegge

hauglegge

forlegning

planlegge

gravlegge

klarlegge

rådlegge

ødelegge

legge til ved

forelegge

legge seg til

legge seg opp

angelegen

anleggspreg

vektlegge

legge for hat

legge bak seg

legemliggjort

legge vinn på

hemiplegi

skianlegg

søylegang

legge fra land

legge vekt på

legge råd opp

forlegenhet

anleggsslusk

legge til side

legge til last

legge til land

legge seg over

legge i bløyt

i tillegg

planlegger

lysanlegg

tilleggsord

paraplegi

legge i graven

legemliggjøre

ødelegges

øyenlege

grunlegger

legitimere seg

overlegning

legge bånd på

grunnlegge

legge brett på

ordlegge seg

skattlegge

legge til grunn

mørklegge

gravlegging

pilegrimsferd

legge under seg

legge under ild

legge til rette

legge skjul på

innlegge seg

underlegge

smulegråter

blottlegge

legge merke til

legge på hylla

underlegen

bøtelegge

fargelegge

legge hånd på

legge etter seg

klarlegging

legge for dagen

tørrlegge

skårlegge

tåkelegge

skrinlegge

privilegere

motinnlegg

privilegert

nedlegge veto

overlegenhet

kvinnelege

ødeleggelse

parkanlegg

legge inn årene

ødeleggende

legge på hjerte

grunnlegger

kollegialitet

legge planer for

arveanlegg

legge seg ut med

legge beslag på

privilegium

skyggelegge

legge en bandasje

legge under lupen

legge seg til med

legemliggjørelse

legge seg imellom

anleggsarbeider

legevitenskapelig

legge seg i selen

beslaglegge

alpinanlegg

planleggersjef

allmennlege

grunnleggelse

legge under torven

himmellegeme

i telegramstil

legge under plogen

legge ned arbeidet

i tillegg til

legge sin elsk på

legge glemsel over

grunnleggende

legge bandasje på

mørkelegging

legge en demper på

nedlegge protest

legge hodet i bløt

legge seg på sinne

tilbakelegge

legge bånd på seg

gi pålegg om

underlegge seg

nedlegge veto mot

legge seg på sinnet

legge seg på hjerte

med overlegg

nedlegge septeret

fysisk legeme

alderstilegg

beslagleggelse

legge hjernen i bløt

legge råd opp mot en

tilrettelegge

legge inn et godt ord

legge sammen to og to

legge seg på hjertet

legge siste hånd på

forelegg formular

ødeleggelseslyst

frynsetillegg

kunstisanlegg

jungeltelegraf

nedlegge innsigelse

nedlegge forbud mot

ha anlegg for noe

legge for sine føtter

tilrettelegger

alderstillegg

legge ned sluttsteinen

fabrikkanlegg

nedlegge påstand om

tilrettelegging

dommerkollegium

som ikke legger

fralegge seg ansvaret

legge kortene på bordet

forsvarsanlegg

håndspålegger

jungeltelegrafen

ikke legge fingrene

legge inn et godt ord for

legge vandringsstaven ned

kransenedleggelse

håndspåleggelse

embetsnedleggelse

legge en alen til sin vekst

bruke storslegga

arbeidsnedleggelse

gjøre fremlegg om

gjøre framlegg om

produksjonsanlegg

ikke legge to pinner i kors

ikke legge fingrene imellom

overvelde ødelegge

gjøre med overlegg

ikke være underlegen

å ikke legge to pinner i kors

avgi el. avlegge vitnesbyrd

uutviklet anlegg til et organ

som ikke legger to pinner i kors

malus - tillegg i forsikringspremie
© Wild Wild Web 2012