Synonymer.no

lederskap

Meningsgruppe: 1

administrasjon

anførsel

auspisier

avdeling

befaling

bud

dominans

førerskap

hegemoni

herredømme

kommando

ledelse

makt

oppsyn

ordre

presidium

regi

styre

styring

ægide
© Wild Wild Web 2012