Synonymer.no

lat

Meningsgruppe: 1

apatisk

arbeidsløs

arbeidssky

daff

dau

dorsk

doven

dvask

flegmatisk

følelsesløs

giddeløs

handlingslammet

indolent

initiativløs

lidenskapsløs

likegyldig

makelig

matt

med hendene i fanget

nummen

overfladisk

overlegen

passiv

sendrektig

slapp

sløv

somnolent

sovende

sysselløs

søvnig

treg

treven

tung

ufølsom

ugiddelig

umakredd

upåvirkelig

uvirksom

vegeterende


Andre relevante treff:

late

flat

laten

klatt

glatt

flatt

flate

slatt

platt

lathet

latent

plate

lateks

latter

lating

late av

latfant

lathans

avlat

klatte

klatre

eclat

glatte

halat

lathund

latmeis

platå

salat

slatre

oblat

latskap

latpeis

latrine

latsabb

flatus

latsekk

latslaur

latslamp

latstokk

latsvolk

glattis

latitude

blatant

flatorm

late seg

late som

late til

platina

mulatt

slatten

flatside

latterlig

platthet

flate ut

flatland

volatil

isolat

prelat

relativ

flattere

platting

flatmark

tillatt

tillate

unnlate

late livet

plattform

platonisk

late igjen

flatemål

utelate

latin dens

relatere

latterdør

nedlate

flattrykt

relatert

opplate

flatbrød

relativt

opplatt

platityde

lattermild

glatte ut

forlatt

eklatant

innlate

dilatere

forlate

flatbanker

late som om

platmenage

late vannet

klattefant

bilateral

latmannsliv

latifundium

idolatri

glattet ut

fetlaten

lattersalve

78-plate

plateprater

latmannspost

løslate

flatbrystet

overlate

klatte bort

årelate

forflate

flatterende

filatelist

overlatt

glatte over

lp-plate

glatt-tunget

glattbarbert

nedlatende

makulatur

regulativ

titulatur

tillatelse

uavlatelig

unilateral

utelatelse

forflatet

tillatelig

søtlaten

regulator

postulat

forlatelse

fabulator

sortlaten

sjarlatan

platterdings

arvelater

flateinnhold

late hånt om

innlatende

etterlate

hånlatter

plattenslager

åleglatt

innlate seg

late i stikken

overflate

etterlatt

vannflate

salatbestikk

lattervekkende

spekulativ

superlativ

latterliggjøre

appellativ

plateannonsør

monolateral

utillatelig

sjarlataneri

grunnflate

speilglatt

søtlatenhet

utlate seg med

translatør

håndflate

akkumulator

multilateral

gratulatoria

nomenklatur

manipulator

forlate sig på

latterliggjørelse

innlate seg på

late som om man er

nedlate seg til

innlate seg med

forlate seg på

idéforlatt

fjellklatrer

gudsforlatt

attpåklatt

på glattisen

etterlatenskap

tilforlatelig

det glatte lag

kontemplativ

trykke flat

opplate sin munn

hakk i plata

kompaktplate

opplate sin røst

skoggerlatter

boligplattform

åndsforlatt

konsertplate

kontaktflate

etterlatenskaper

tilsynelatende

slå ei plate

jordoverflate

slå en plate

på overflaten

syndsforlatelse

gudsforlatt sted

grammofonplate

rungende latter

public relations

latteren over seg

gi det glatte lag

be om forlatelse

slå latterdøren opp

utreisetillatelse

gjøren og laten

få det glatte lag

ligge på latsiden

gjøre til latter

forlate det synkende skip

tillatt produksjonsmengde

innreisetillatelse

ikke fem flate øre

slå opp latterdøra

snakke nedlatende om

slå opp latterdøren

tabula gratulatoria

trykningstillatelse

gjøre seg til latter
© Wild Wild Web 2012