Synonymer.no

lapp

Meningsgruppe: 1

andel

anpart

atom

billett

bit

brev

bruddstykke

del

dose

ende

etikett

fragment

grann

komponent

kvanta

levning

lobe

mengde

note

part

rasjon

rest

seddel

skår

smule

snei

splint

stubb

stump

stykke

tave

Meningsgruppe: 2

pannekake

Meningsgruppe: 3

doven

flau

matt

rolig

slapp


Andre relevante treff:

lappe

klapp

slapp

klappe

lapperi

lappverk

slapphet

lappeteppe

skylapp

slappe av

klappjakt

slappelse

slappfisk

klappsalve

klappe for

avslappet

brevlapp

overlappe

merkelapp

huskelapp

overlapping

håndklapp

klappet og klar

kjøttlapp

ørelappstol

klappe til kaien

hjerteklapp

tilgodelapp

gå med skylapper

sette merkelapp

som går med skylapper
© Wild Wild Web 2012