Synonymer.no

lapidarisk

Meningsgruppe: 1

avkortet

avstumpet

bestemt

drastisk

emfatisk

energisk

epigrammatisk

epigrammisk

ettertrykkelig

fast

forbeholden

forkortet

forsagt

fortette

fyndig

fåmælt

i et nøtteskall

i korthet

i telegramstil

inneslutte

innesluttet

knapp

koke inn

kompakt

komprimere

kondensere

konsentrere

konsentrert

konsis

kort

kortfattet

kraftig

lakonisk

lydløs

med fynd og klem

målbundet

målløs

ordknapp

ordløs

poengtert

pregnant

presse

rammende

reservert

resymere

sammenfatte

sammentrenge

sammentrengt

slående

som fatter seg i korthet

stille

stilltiende

stum

stuss

summarisk

svar skyldig

synoptisk

tagal

taus

tettpakket

treffende

tyst

uhørlig

umeddelsom

umælende

uttrykksfull
© Wild Wild Web 2012