Synonymer.no

lansere

Meningsgruppe: 1

anbefale

Meningsgruppe: 2

anføre

avlegge

bringe

bringe i forslag

bringe på bane

fastsette

forebringe

foreslå

formidle

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremstille

føre i marken

gi til beste

gjøre

gjøre framlegg om

gjøre fremlegg om

gjøre seg til talsmann for

gå god for

innstille

legge fram

legge inn et godt ord for

lufte

meddele

melde

målbære

nedlegge

nominere

overbringe

presentere

proponere

råde

si

slå til lyd for

stille

stille forslag om

tilby

tilrå

tilråde

utbringe

utpeke

uttale

vise

Meningsgruppe: 3

angripe

Meningsgruppe: 4

aktivisere

arrangere

begynne

danne

finne

finne opp

foranstalte

forme

grunne

grunnlegge

igangsette

initiere

innføre

iverksette

kjøre i gang

komponere

konstruere

kreere

lage

opparbeide

opprette

organisere

sette i gang

skape

slå på

starte

unnfange

utrette

utvikle

Meningsgruppe: 5

bringe på markedet


Andre relevante treff:

balansere

avbalansere
© Wild Wild Web 2012