Synonymer.no

landlyse

Meningsgruppe: 1

avskjedige

avvise

bannlyse

bortvise

deportere

eksilere

fjerne

fordrive

forvise

helle ut

jage

kaste på dør

kaste ut

landsforvise

nekte adgang

ostrakere

proskribere

relegere

sende ut

sette på porten

utdrive

utelukke

utstøte

utvise

vise døren
© Wild Wild Web 2012