Synonymer.no

lage

Meningsgruppe: 1

alliere

alligere

amalgamere

anliggende

anrette

anstifte

anstille

arbeid

arbeide

arrangere

avføde

avle

avstedkomme

avtjene

bedrive

begå

behandle

beskaffen

bestemmelse

bevirke

binde sammen

blande

blande sammen

blandet

broket

brygge

bygge

bygge opp

dandere

danne

dikte

disponere

diverse

drapere

dyrke

eksportere

elte

fabrikkere

fatt

fikse

fikse opp

finne

finne opp

flette

foranledige

foranstalte

forarbeide

forberede

forbinde

forene

foreta

forfatte

forferdige

forme

formere

forskjellig

fortynne

forveksle

forårsake

forøve

fostre

frembringe

fremkalle

fremstille

fritere

fungere

fusjonere

få i stand

føde

føre til

generere

gi

gjengi

gjøre

gjøre modell

gjøre seg skyldig i

gjøre utkast til

grille

grunne

grunnlegge

gå surr i

heterogen

holde

hugge

håtta

innføre

innrette

innrettet

karatere

kladde

klare

kna

koble

koke

kombinere

komponere

konsipere

konstruere

konstruert

kontaminere

kreere

krysse

lage mat

lansere

legere

make

makke sammen

maksle

maksle til

mangeartet

medføre

melere

menge

mikse

mixed

motstridende

opparbeide

oppblande

oppbygge

oppdrette

oppfinne

oppføre

oppgave

opprette

opptenne

ordne

planlegge

prege

preparere

prestere

produsere

pusse

pynte

reagere

reparere

risse

riste

ryste

røre

samfengt

sammenblande

sammenfiltre

sammenføye

sammensatt

sammenslå

sammenveve

sette i gang

sette sammen

skape

skiftende

skisse

skjære

skrive

slå sammen

smelte sammen

spe

spikke

spleise

stable på bena

steke

stelle til

stifte

stokke

syntetisere

tegne

tilberede

tilrettelegge

tilsette

tilveiebringe

tilvirke

tvilsom

tynne

uensartet

unnfange

uren

usortert

utarbeide

utføre

utkast til

utrette

utvikle

utvirke

utøve

varme opp

vekke

velge

vie

virke

volde

yte

øve

Meningsgruppe: 2

bake


Andre relevante treff:

lager

lages

klage

flage

plage

ulage

klagev

lage om

slager

plaget

plages

slagen

lage til

lage øl

lagerrom

lage mat

felage

nylaget

lage hull

lage mål

lage barn

klagende

ulagelig

lage leven

klagesang

anklage

coulage

klagemål

beklage

veklage

i ulage

utslagen

anklager

lage teater

lage vellyd

tillaget

lage uorden

flageolett

flagellant

lage oppstyr

lage åpning

beklagelse

datalager

kornlager

beklagelig

selvlaget

forslagen

varelager

lage hurlumhei

lage dubletter

beklage seg

på slaget

selvplager

storslagen

pakkelager

lage seg til å

klage sin nød

landeplage

beklageligvis

lage hakkemat av

belage seg på

ferdiglaget

møteplager

upåklagelig

lage plukkfisk av

underslager

trommeslager

ha på lager

skrekkslagen

midt i laget

redselslagen

plattenslager

i meste laget

i minste laget

gjøre utslaget

gi ridderslaget

i største laget

bringe ut av lage

gi sitt besyv med i laget

la en vite hva klokken er slagen
© Wild Wild Web 2012