Synonymer.no

løyerlig

Meningsgruppe: 1

absurd

amusant

aparte

artig

avstikkende

barokk

besynderlig

bisarr

burlesk

eiendommelig

eksentrisk

fantastisk

festlig

fornuftsstridig

fornøyelig

forrykt

forunderlig

gal

grinaktig

grotesk

gøyal

hugal

huldren

humoristisk

idiotisk

interessant

komisk

kostelig

kuriøs

latterlig

lattervekkende

lavkomisk

løyen

meningsløs

merkelig

merkverdig

morsom

munter

narraktig

original

paradoksal

pussig

påfallende

rar

selsom

selvmotsigende

sinnssyk

skjemtsom

småmorsom

snedig

snodig

snurrig

snål

spirituell

trøysam

tåpelig

ubegripelig

ubetalelig

ufornuftig

uforståelig

ulogisk

underholdende

underlig

urimelig

urkomisk

vill

vittig
© Wild Wild Web 2012