Synonymer.no

løsrivelse

Meningsgruppe: 1

avgrensing

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling
© Wild Wild Web 2012