Synonymer.no

løsrive

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

befri

berøve

bolke

dele

desentralisere

differensiere

diskriminere

dissosiere

distribuere

dividere

for seg

fordele

fraksjonere

frata

holde ut fra hverandre

inndele

isolere

isolert

klare

kløyve

løsrevet

løsrevne

oppdele

oppløse

porsjonere ut

revet ut av sin sammenheng

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

sporadiske

spre

spredte

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utlodde


Andre relevante treff:

løsrivelse
© Wild Wild Web 2012