Synonymer.no

lønt

Meningsgruppe: 1

anvendelig

bekvem

betimelig

brukbar

brukelig

egnet

formålstjenlig

funksjonell

gagnlig

god

heldig

hensiktsmessig

høvelig

lønne

nyttig

opportun

passende

praktisk

på sin plass

rasjonell

velegnet

verd

verdt

Meningsgruppe: 2

fortjene

god for

merittere

være verd


Andre relevante treff:

ulønt

være lønt
© Wild Wild Web 2012