Synonymer.no

løftesystem

Meningsgruppe: 1

heiseredskap

kraftfordobler

krafthalverer

krane

løfteinnretning

talje

tausystem
© Wild Wild Web 2012