Synonymer.no

løfteinnretning

Meningsgruppe: 1

heiseredskap

kraftfordobler

krafthalverer

krane

løftesystem

talje

tausystem
© Wild Wild Web 2012