Synonymer.no

løfte opp

Meningsgruppe: 1

anta

bake

oppta

Meningsgruppe: 2

anta

bake inn

gi plass

innlemme

introdusere

ta inn

Meningsgruppe: 3

besette

blokkere

disponere

legge beslag på

Meningsgruppe: 4

notere

ta imot

Meningsgruppe: 5

skaffe

søke

Meningsgruppe: 6

absorbere

assimilere

resorbere

Meningsgruppe: 7

oppfatte

Meningsgruppe: 8

adoptere

anta

etterligne

gjøre til sin

gå inn for

imitere

knesette

tilegne seg

Meningsgruppe: 9

beskjeftige

engasjere

fengsle

fylle

interessere

sysselsette

Meningsgruppe: 10

filme

fotografere

opptatt

skyte
© Wild Wild Web 2012