Synonymer.no

lære

Meningsgruppe: 1

-isme

-logi

absorbere

agitere

annamme

annektere

annonsere

anrette

anskuelse

anstendighet

anstifte

anstille

anta

artikkel

assimilere

avdekke

avlegge

avlese

avsløre

banke

banke inn

bedrive

bedømme

begripe

begå

bekjennelse

bekjennelsesskrift

belære

belærende

berge

bese

besiktige

bestemme

bestille

betrakte

betyde

bevirke

bibringe

bli klar over

bringe i erfaring

bære seg at med

credo

dedisere

dogme

doktrine

dosere

doserende

dressere

dressur

drill

drille

drive

dyktiggjøre seg i

eksersere

eksersis

erfare

erkjenne

etikk

etterforske

falle over

fatte

filosofi

finne

finne på

finne ut

fordøye

forelese

foreta

foreta seg

forkynne

forkynnelse

forlene med

formidle

formodning

fornemme

forske

forstå

forsøke

fremme

fremsi

få greie på

få inn

få inn i hodet

få kjennskap til

få kontakt med

få nyss om

få rede på

få tak i

få tak på

få under tak

få vite

få øye på

få øynene opp for

følge

gi

gjennomgå

gjennomskue

gjenta

gjetning

gjøre

granske

grave frem

gripe

gå etter i sømmene

hale

hamre

hamre inn

hente frem

himling

hitte

hypotese

høre

iaktta

ideologi

informasjon

informere

innforlive

innføring

inngi

inngyte

innjage

innpode

innprente

innrømme

innse

innstudere

innøve

inspisere

instruere

instruksjon

kapere

kjenne

knesette

knipe

komme inn i

komme over

komme under vær med

konfesjon

konsentrere

konstatere

kontrollere

kunngjøre

la seg fortelle

legge sammen to og to

legge seg til

legge under lupen

lese

lete seg fram til

leve seg inn i

livssyn

lokalisere

lukte lunta

lære å kjenne

læresetning

manudusere

meddele

melde

memorere

merke

misjonere

misjonere for

moral

møte

nemme

nå frem til

offentliggjøre

oppdage

oppdra

oppdragelse

oppfatte

oppfinne

opplyse

opplære

opplæring

oppnå

oppspore

oppta

orientere

orientering

perfeksjonere

plugge

porsjonere

praktisere

preke

preparere

propagandere for

propagandere for

prøve

pugge

påby

påstand

ramle over

ransake

regne ut

religion

religiøsitet

repetere

rette søkelyset mot

rettlede

rettleie

se

sedelære

sensurere

sette inn i

sette seg inn i

si

sikte

skaffe

skjønne

skole

skolegang

skolere

skolering

slutte

snuse opp

spille

spore opp

spørre

studere

støte på

søke

ta

ta etter

ta lærdom

ta lærdom av

ta seg på tak

tenke seg til

teorem

teori

terpe

tese

teste

tildele

tilegne

tilegne seg

tilføye

tilkjennegi

treffe

trene

trene opp

trening

tro

trosbekjennelse

undersøke

undervise

undervisning

utdanne

utdannelse

utdanning

utfolde

utforske

utføre

uttale

utvikle

utøve

veilede

venne

vie

viktig

vinne

vinne frem til

visitere

vite

volde

være med

øve

øvelse

øvet

Meningsgruppe: 2

bemerke


Andre relevante treff:

lærer

blære

lærende

lærebok

lærerik

lærenem

læregutt

lære opp

blæreri

blærete

belære

lærested

læresvein

lærerinne

lærepenge

blære seg

blærethet

erklære

opplære

eklærere

læresetning

læreanstalt

belærende

verslære

åsalære

segllære

sedelære

troslære

lærenem elev

lære manerer

gudelære

lærerskoleelev

tempolære

verselære

sirkulære

helselære

lære å kjenne

vranglære

morallære

vranglærer

privatlærer

lærevillig person

setningslære

erklære kompetent

erfaringslære

erklære død og maktesløs
© Wild Wild Web 2012