Synonymer.no

lærdom

Meningsgruppe: 1

admonisjon

advarsel

alvorsord

eksempel

formaning

hanegal

lære

lærepenge

memento

mene tekel

påminnelse

påminning

reprimande

skremmeskudd

skriften på veggen

skudd for baugen

ta lærdom av

tilrettevisning

trugsmål

trussel

varsel

varsku

vekker

Meningsgruppe: 2

allmenndannelse


Andre relevante treff:

ta lærdom

ta lærdom av
© Wild Wild Web 2012