Synonymer.no

kyse

Meningsgruppe: 1

hette

kalott

kapusjong

kuve

Meningsgruppe: 2

alvorlig

barsk

brygge opp til

fare

forestå

forurolige

haste

hote

hytte

ile

illevarslende

intimidere

jage

kue

løpe

mørk

prekær

se ut til

skremme

spøke for

true

true med

truende

truet

tvinge

unnsi

utsatt

vill

Meningsgruppe: 3

bortvise
© Wild Wild Web 2012