Synonymer.no

kyndighet

Meningsgruppe: 1

anlegg

Meningsgruppe: 2

allmenndannelse

begavelse

begrep

dyktighet

dømmekraft

ekspertise

erfaring

erkjennelse

evne

fagkunnskap

ferdighet

fornuft

forstand

genialitet

innblikk

innsikt

intelligens

klokhet

klokskap

kløkt

knowhow

kompetanse

kunnen

kunnskap

kunst

kynne

lag

lærdom

marrrrrlene

omtanke

opplysning

orientering

peiling

resong

rutine

sakkunnskap

skarpsindighet

talent

tame

vett

visdom

viten

øvelse


Andre relevante treff:

lovkyndighet
© Wild Wild Web 2012