Synonymer.no

kvotere

Meningsgruppe: 1

avveie

besette

dele

desentralisere

dispasjere

disponere

distribuere

fordele

inndele

parsellere ut

porsjonere ut

skifte

skille

spre

strø

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utligne

utlodde

utparsellere

utporsjonere
© Wild Wild Web 2012