Synonymer.no

kutte ut

Meningsgruppe: 1

avblåse

avbryte

avstå

bringe til opphør

demme opp for

droppe

dumpe

ende

forbi

forkorte

forstumme

gi seg

gjøre slutt på

gå inn

hindre

holde

høre opp

innstille

klippe

koble ut

kutte

kutte ned

likvidere

lykte

nedlegge

opphøre

opphørt

pausere

redusere

sette bom for

sette en stopper for

skjære

slippe

slutte

sperre

stanse

stemme

stenge

stille

utgå

utløpe

Meningsgruppe: 2

avstå fra
© Wild Wild Web 2012