Synonymer.no

kuske

Meningsgruppe: 1

age

antaste

baste

baste og binde

bebyrde

beherske

beherske seg

bemøye

beseire

besvære

betvinge

betvinge seg

bry

bøye

dempe

dominere

dukke

etterstrebe

forfølge

forknytt

forkue

forkuet

fortrenge

forulempe

forurolige

få bukt med

få has på

få makt over

gjøre livet surt for

gnage

gå en på nervene

hemme

herse med

hjemsøke

holde nede

hundse

irritere

karnøfle

kjøre

knekte

knuse

kue

kuet

kuge

kujonere

kuste

kvele

kyse

legge bånd på

legge en demper på

lide

mase på

mishandle

mobbe

nage

nedkjempe

overmanne

overrenne

overvelde

overvinne

pine

plage

plages

regjere med

sette grå hår i hodet på

sjenere

slå

slå ned

styre

svinebinde

temme

terrorisere

trakassere

tumle

tvinge

tynge

tyrannisere

tøyle

underkue

underlegge seg

undertrykke

undertvinge

utføre

ydmyk

ydmyke

Meningsgruppe: 2

ake
© Wild Wild Web 2012