Synonymer.no

kunnskap

Meningsgruppe: 1

advarsel

allmenndannelse

anelse

anlegg

anskuelse

autoritet

begrep

beskjed

bevissthet

bringe til vedkommendes kunnskap

dyktighet

dømmekraft

ekspertise

erfaring

erkjennelse

etterretning

evne

fagkunnskap

ferdighet

forestilling

fornemmelse

fornuft

forstand

forståelse

genialitet

gnosis

greie

idé

innblikk

innsikt

inntrykk

intelligens

kjennskap

klokskap

kløkt

knowhow

kompetanse

konsept

kunnen

kunst

kyndighet

kynne

lag

livserfaring

livsoppfatning

lærdom

lære

mening

modenhet

måling

observasjon

omtanke

oppfatning

oppfattelse

opplyse

opplysning

opplæring

orientering

peiling

persepsjon

rede

resong

rutine

røynd

sakkunnskap

skarpsindighet

syn

ta lærdom av

talent

tame

tanke

veiledning

verdensanskuelse

verdensbilde

vesen

vett

visdom

viten

vitterlighet

øvelse

Meningsgruppe: 2

begavelse


Andre relevante treff:

kunnskaper

kunnskapsrik

sakkunnskap

fagkunnskap

kunnskapsprøve

livskunnskap

kunnskapshungrig

ute etter kunnskap

elementærkunnskaper

komme til ens kunnskap

bringe til ens kunnskap

bringe til vedkommendes kunnskap
© Wild Wild Web 2012