Synonymer.no

kunngjøring

Meningsgruppe: 1

advis

akkreditiv

akte på

anmeldelse

anmodning

annonse

anordning

anvisning

appell

aval

avertissement

avisartikkel

befaling

bekjentgjørelse

bekymre

bemerke

beskjed

bestemmelse

betenkning

bry

bud

budskap

bulle

bulletin

dagsbefaling

dagsnytt

data

deklarasjon

dekret

depesje

edikt

empiri

encyklika

ense

erfaringslære

erklæring

etterretning

forklaring

fotnote

fullmakt

hendelse

henvisning

ikke ta notis av

illustrasjon

info

informasjon

innberetning

irade

kjennskap

kommentar

kommunike

kommuniké

kommunik�

lansering

lysing

manifest

massesuggesjon

meddelelse

melding

memorandum

modernisme

neglisjere

notat

note

notere

notifikasjon

notis

novasjon

nyhending

nyhet

offentliggjørelse

oppgave

opplysning

opprop

oppslag

ordre

program

programerklæring

proklama

proklamasjon

promulgasjon

propaganda

publisering

rapport

redegjørelse

reklame

rundskriv

sensasjon

signal

sirkulære

siste nytt

spurlag

ta notis av

telegram

tipp

tips

underretning

uttalelse

vink

Meningsgruppe: 2

affidavit
© Wild Wild Web 2012